Loading...

Over ons

Care Guide - Individuele specialistische begeleiding

Care guide biedt ambulante specialistische begeleiding in Noord en Midden Limburg aan mensen met complexe en uiteenlopende hulpvragen. Of het nu gaat om begeleiding in het organiseren van weekstructuur en financiën, het zoeken van woonruimte, het leren omgaan met verslaving of het verkrijgen en onderhouden van sociale contacten of psychische ondersteuning, Care Guide ondersteunt op verschillende leefgebieden. Wij werken met diverse zorgprofessionals met ieder hun eigen specialisme. Zo kunnen wij uitstekend aansluiten bij ondersteuningsbehoefte van mensen met uiteenlopende kwetsbaarheden/hulpvragen. Wij gaan daarbij net even iets verder waarbij we (onderliggende) hulpvragen beantwoorden en mensen op pad te helpen zodat er weer toekomstperspectief ontstaat.

Visie

Mensen streven naar zingeving. Het hebben van een doel in het leven en onderdeel uitmaken van de maatschappij is dan heel belangrijk. Dit is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Het bieden van ondersteuning op diverse leefgebieden waarbij ingestoken wordt op individueel maatwerk en het verwerven van zelfredzaamheid, biedt toekomstperspectief. Het inzetten van het ondersteunende netwerk is hierbij essentieel.

Missie

Ons doel is om mensen binnen hun mogelijkheden te versterken in hun zelfredzaamheid en waar nodig zetten wij protectieve omgevingsfactoren in om de leefsituatie te verbeteren. Onze werkwijze van integrale aanpak en het verbinden van onze zorgproffesionals aan de individuele client met een specifieke begeleidingsbehoefte maakt ons uniek. Onze missie is het ondersteunen waar mogelijk en over nemen waar dat nodig is. We zetten daarbij het directe netwerk van mensen in om zodoende draagvlak te creëren.

De expertise van Care Guide

Care Guide is ervaren in de ondersteuning van mensen met uiteenlopende hulpvragen. Onze expertise ligt op het gebied van Ambulante individuele specialistische begeleiding (WMO)

 • Verslavingproblematiek en Herstelbegeleiding
 • NLP practicioning/Transactionele Analyse
 • Autisme en A(D)HD begeleiding
 • LVB begeleiding
 • Psychische klachten
 • NAH begeleiding (Begeleiding bij Rouw en Verlies)
 • Psychotherapie
 • Systeem- en hechtingsproblematiek
 • Criminaliteit en Detentie (Preventie)

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem dan contact met ons op.

133 Mensen begeleid

Jaaroverzicht kwaliteitsprestaties

12 Samenwerkingen met gemeenten

Jaaroverzicht kwaliteitsprestaties

6 Zorgprofessionals dagdagelijks in actie

Jaaroverzicht kwaliteitsprestaties


Begeleiding

Ik heb begeleiding nodig

Wil jij graag zelfstandig leven en je eigen keuzes maken en zelfstandig leven maar lukt het momenteel niet om verschillende redenen? Heb je moeite met het aangaan van sociale contacten of bij het organiseren van structuur in je leven? Of heb je andere hulpvragen op verschillende leefgebieden zoals psychische ondersteuning of verslavingsproblemen? De zorgprofessionals van Care Guide ondersteunt jou bij het verkrijgen van en een stabiele leefsituatie en werkt met je samen aan toekomst perspectief.

Jij bent uniek. Daarom is onze aanpak ook nooit hetzelfde en levert Care Guide maatwerk. We gaan we samen aan de slag met een stappenplan om jouw persoonlijke doelen te bereiken. Zoveel als mogelijk vanuit je eigen kracht. Heel belangrijk natuurlijk. Care Guide is ervan overtuigd dat we op deze manier samen het beste resultaat bereiken. Als alles goed verloopt, bouwen we langzaam de ondersteuning af, zodat je weer zelfstandig verder kunt. Wij werken met verschillende zorgproffessionals en kijken wie het beste aansluit bij jou persoonlijke wensen en doelen. Zodat we samen het beste resultaat kunnen behalen.

Werkwijze

Aan dit gedeelte wordt gewerkt

Altijd een passende zorgprofessional

Wij werken met diverse specialismes zoals

 • Psychotherapeuten
 • Psychologen
 • Pedagogisch hulpverleners
 • NLP Practitioner
 • Systeem therapeuten
 • Ervaringsdeskundigen

Er is altijd een hulpverlener die bij je past en je specifieke hulpvraag kan beantwoorden.

Waarbij kan Care Guide jou helpen?

 • Het versterken van de zelfredzaamheid
 • Het vinden van een geschikte woonplek
 • Het op orde brengen van je financiële situatie
 • Het opbouwen van een stevig sociaal netwerk
 • Het omgaan met psychische problemen
 • Hulp bij persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken
 • Het krijgen van een gestructureerde en passende dagindeling
 • Het leren omgaan met verslavingHeb je vragen of wil je samen met Care Guide werken aan een stabiele leefsituatie?

Neem dan contact met ons op, onze zorgprofessionals leert jou graag eerst goed kennen.
Na onze kennismaking stellen we in overleg met UWV of gemeente samen met jou en je (toekomstig) werkgever een maatwerk begeleidingsplan op.


Voor Gemeenten

Voor de gemeente

We bieden concrete hulp en begeleiding op het gebied van complexe hulpvragen (WMO) en kijken steeds wat er in het specifieke geval nodig is waarbij we werken met onze eigen specifieke methodiek. De hulp kan kortdurend zijn of structureel. Samen zorgen we ervoor dat de klant zo zelfstandig mogelijk kan zijn of haar eigen leven kan leven. Daarbij gaan we uit van wat wel mogelijk is. We gaan daarbij uit van hun eigen kracht en helpen mensen zo naar meer zelfstandigheid. Wij werken met diverse zorgprofessionals met ieder hun eigen specialismes. Zo kunnen wij uitstekend aansluiten bij ondersteuningsbehoefte van mensen met uiteenlopende kwetsbaarheden/hulpvragen en zijn wij in staat om voortdurend maatwerk te bieden.

Wij begrijpen dat lang wachten in sommige situaties niet helpend is en er een directe hulpvraag is die niet kan wachten. Daarom zijn wij direct beschikbaar en zijn er geen wachttijden. Wij staan voor onze client, pakken meteen op maar verliezen het doel niet uit ogen.

Individuele Specialistische Begleiding (WMO)

Care Guide is ervaren in de ondersteuning van mensen met uiteenlopende hulpvragen. Onze expertise ligt op het gebied van Individuele Specialistische Begeleiding (WMO).

 • Verslavingsproblematiek en Herstelbegeleiding
 • NLP practicioning/Transactionele Analyse
 • Autisme en A(D)HD begeleiding
 • LVB begeleiding
 • Psychische klachten
 • NAH begeleiding
 • (Rouw en Verlies)
 • Systeem- en hechtingsproblematiek
 • Criminaliteit en Detentie (Preventie en nazorg)

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Neem dan contact met ons op.


Onze Zorgprofessionals

Maak kennis met onze zorgprofessionals
Mikel van Crooij

Ambulant begeleider / Pedagogisch Werker

Mijn kennis en ervaring ligt op het gebied van pedagogisch werk en ambulante begeleiding.

Vanuit deze achtergrond werk ik met diverse methodieken gericht op acceptatie, eigenwaarde, zelfredzaamheid en verbinding.

In mijn begeleiding ligt de focus op mensen met een hoge prikkelgevoeligheid waarbij regelmaat, structuur en duidelijkheid van groot belang is maar ook het stapsgewijs opdoen van succeservaring met als resultaat zelfredzaamheid.

Alex Rennenberg

Loopbaancoach / Jobcoach

In mijn begeleiding maak ik gebruik van de basisprincipes van NLP en T.A. De ervaringen en belevingswereld van de client staat centraal hierin. Naast de hulpvraag kijk ik onder andere naar motivaties, kwaliteiten, weerstand, persoonlijkheid en achtergrond.

Als begeleider werk ik binnen iemand zijn mogelijkheden, kijkende naar een passende en haalbare begeleidingsvorm waarin allereerst bewustwording wordt gecreëerd.Daardoor kunnen vastzittende en zich herhalende niet- helpende gedragspatronen herkend en veranderd worden.

Vanuit inzicht werk ik praktisch en doelgericht aan duurzame verandering. De client krijgt grip op gebieden zoals communicatie, grensbewaking (wat disfunctioneren voorkomt), autonomie, probleem oplossend vermogen en inzicht in bevorderende of belemmerende mechanismen.

Luciano Mafficioli del Castelletto

Ervaringsdeskundige HOZ

Binnen ons team werk ik als ervaringsdeskundige. Mijn kennis en ervaring ligt op het gebied van verschillende disciplines zoals verslaving, criminaliteit, gedragsstoornis en disfunctioneel opgroeien.

In mijn ondersteuning help ik mensen vanuit deze kwetsbaarheden weer perspectief te krijgen en andere keuzes te maken.
De nadruk ligt op het aanbieden van handvaten om te stoppen met middelen waardoor gedragsverandering mogelijk wordt.

Ik werk onder andere met de 12-Stappen Methodiek en de Yucel Methode.

Simone Thijssen

Ambulant Begeleider / Psychodynamisch therapeut

Renée Duijghuisen

Ambulant Begeleider

Laura Peeters

Orthomoleculair Therapeut


Info

Nadere informatie volgt

Aan dit gedeelte wordt gewerkt

NLP omschrijving

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een krachtig en breed inzetbaar instrument om de subjectieve (ervaring) van de persoon in beeld te brengen. Door te kijken naar bijvoorbeeld aannames, generalisatie, vervormingen of weglatingen ontstaat er inzicht in bevorderende en belemmerende mechanisme van de persoon. Vanuit de belevingswereld van de persoon werken we vervolgens aan een her-kadering. Met andere woorden wordt er gewerkt richting een minder beperkende kijk van de belevingswereld van de persoon. Door de brede en diverse oefeningen die NLP biedt vinden we altijd een passende en haalbare werkvorm voor de persoon.

12-Stappen Methodiek

Deze methodiek helpt mensen met verslavingsproblematiek en gedragsstoornis stapsgewijs naar herstel. Begeleiding op basis van deze methodiek is helpend om de hulpvrager middels motiverende gespreksvoering perspectief te bieden. Uitgangspunten zijn werken aan laag zelfbeeld omzetten naar nuttige dagelijkse bezigheden en opdoen van successen. De methodiek is er op gericht op het herkennen van het probleem, toegeven dat er ondersteuning nodig is, Hulpvragen stellen en aanvaarden van hulp, balans opmaken van eigen leven, misstappen bekennen t.o.v. anderen. Ontdekken van eigen vaardigheden en valkuilen en deze positief inzetten, schade uit het verleden herstellen door o.a. in contact te komen met dierbaren, gedragsverandering in de praktijk brengen, ontspanning en rust vinden.

Yucel Methode

De Yucel (Systeem-gerichte) blokkenmethode is bedoeld om inzicht te krijgen in draaglast en draagkracht. Vanuit eigen kracht en met hulp van het netwerk je leven weer op de rails krijgen. Dat is het uitgangspunt. Niet iedereen lukt het om de eigen talenten en hulpbronnen te benoemen. Vooral als je niet zo talig bent. De Yucel methode maakt het een stuk gemakkelijker. Met blokken brengen cliënten krachten, problemen en netwerk in beeld. Heel visueel! De methode draait om houten blokken in allerlei kleuren en maten die iemands situatie in beeld brengen. Door het bouwwerk dat ontstaat, ziet de cliënt in één oogopslag hoe hij ervoor staat. Hij begrijpt de verbinding tussen hulpbronnen, de eigen gemoedstoestand en de problemen beter. Eigen motivatie! De cliënt bouwt zelf aan het herstel. Tijdens een volgende afspraak kan het bouwwerk er al heel anders uit zien. Mooi aan de methode is dat deze problemen bespreekbaar maakt. Onze doelgroep is kunstenaar in het omzeilen van bijvoorbeeld hun problemen of verslaving. Je externaliseert het probleem en het wordt een minder beladen gespreksonderwerp. Het is er gewoon en de cliënt wil of moet er iets mee.

T.A.

T.A. (Transactionele Analyse) is een uitgebreid toepasbaar middel, om waar de behoefte bestaat individuen of relaties te begrijpen. Met als doel communiceren en samenwerken te verbeteren en zodat de cliënt meer grip krijgt op niet effectieve communicatie in diverse relaties. Door inzicht van vastzittende en zich herhalende disfunctionele communicatie creëren we de behoefte tot een effectievere vorm van communiceren. Parallel hieraan bevordert het de persoonlijke groei van de cliënt.

Info

...

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

Contact

 • Care Guide B.V.

 •  Kaldenkerkerweg 20, 5913AE Venlo, Nederland
 • Bereikbaarheid van 08:00 – 17:00 maandag tot en met vrijdag
 •  +31 6 485 666 40
 •  info@care-guide.nl

 •  KvK-nummer: 81220642
 •  BTW-nummer: NL861996033B01